Ministerstwo Energii poinformowało, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na zniesienie w Polsce akcyzy na samochody elektryczne. Przy obecnej cenie aut elektrycznych, które rozpoczynają się od około 130 tysięcy złotych, może oznaczać to spadek cen o kilka tysięcy złotych.

UWAGA.

Po lekturze poniższego tekstu zapoznaj się również z aktualizacją:

> Komisja Europejska: zwolnienie z akcyzy i amortyzacja do 225 tys. zł SĄ DOZWOLONE [oficjalne pismo]


Akcyza na samochody elektryczne

Na jakiej podstawie zniesiono akcyzę na samochody elektryczne?

Na podstawie Ustawy o elektromobilności z dnia 11 stycznia 2018 roku. Zgodnie z art. 58 Ustawy:

Art. 58. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:
„Art. 109a. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy.

oraz:

3) po art. 163 dodaje się art. 163a w brzmieniu:
„Art. 163a. 1. W okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

> Polski Samochód Elektryczny nadal w powijakach. Spółka wstydzi się przyznać do porażki?

Czyli akcyzy nie było od 11 stycznia 2018 roku?

Nie, nadal obowiązywała.

Na zniesienie akcyzy musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska, co zapisano w artykule 85 Ustawy o elektromobilności:

Art. 85. (…)
2. Przepisy art. 109a oraz art. 163a ustawy zmienianej w art. 58, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się:

1) od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej;

Akcyza na samochód elektryczny a cena pojazdu

Jaka była dotychczasowa wysokość akcyzy na samochody elektryczne?

Samochody elektryczne traktowano jak auta o pojemnościach silnika do 2.0 litra. Takie pojazdy były objęte akcyzą w wysokości 3,1 procent wartości pojazdu.

Czy to oznacza, że nowe samochody elektryczne potanieją o 3,1 procent?

Niekoniecznie.

Akcyza naliczana jest po imporcie auta, a od tego czasu do ceny samochodu doliczana jest jeszcze marża sprzedawcy, podatek VAT, inne narzuty lub rabaty. Różnica w cenie może więc wynieść kilka procent, ale jej ostateczna wysokość zależy od importera/sprzedawcy.

Oczywiście dobrze byłoby, żeby ceny spadły o 3,1 procent (lub więcej), a sprzedawcy zakomunikowali klientom, że to za sprawą zniesionej akcyzy. Przez pewien czas tego rodzaju promocję stosował w Polsce Nissan.

> Nissan obniżył cenę Leafa 2 o wartość akcyzy (3,1%) i dorzuca bonus: kartę Greenway o wartości… 3 100 złotych!

Brak akcyzy na samochody elektryczne – od kiedy obowiązuje?

Od kiedy nie ma obowiązku opłacania akcyzy?

UWAGA! Nie ma jeszcze daty [stan na 24.12.2018]

Komunikat Ministerstwa Energii stanowił tylko „pozytywną informację”, natomiast na stronach Komisji Europejskiej NIE MA informacji o sprawie akcyzy dla samochodów elektrycznych. Nie widać jej ani w spisie ostatnich spraw (link), ani też przy wyszukiwaniu po jedynym znanym nam numerze polskiego zgłoszenia (SA.49981). To oznacza, że akcyza na samochody elektryczne obowiązuje do dnia oficjalnego ogłoszenia decyzji, której na razie [stan na 21.12.2018] nie ogłoszono.

Czy mogę ubiegać się o zwrot akcyzy, którą już zapłaciłem kupując samochód elektryczny?

Nie.

Zgodnie z cytowanym już art. 85 Ustawy o elektromobilności akcyza zostaje zniesiona (…) od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej;

Czy zniesienie akcyzy dotyczy też hybryd, np. Toyoty?

W przypadku Toyoty wyłącznie modelu Prius Plug-in. Zgodnie z Ustawą o elektromobilności zniesienie akcyzy dotyczy:

  • samochodów elektrycznych – bez ograniczeń,
  • samochodów zasilanych wodorem – bez ograniczeń,
  • hybryd plug-in z silnikami spalinowymi o pojemności mniejszej lub równej 2 000 cm3 – do dnia 1 stycznia 2021 roku [graniczna pojemność nie jest zawarta w Ustawie o elektromobilności i pojawiła się dopiero jako nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach].

> Aktualne ceny hybryd i nowoczesnych hybryd plug-in w Polsce [RANKING listopad 2018]

 

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 9 głosów Średnia: 4.6]