Piszą do nas zrozpaczeni Czytelnicy, że w niektórych miastach urzędnicy nie chcą wydawać wtórników tablic rejestracyjnych z zielonym tłem zamiast białego. Jako uzasadnienie podają, że „system nie przyjmuje” albo po prostu że „nie ma takiej możliwości”. Jeśli ten artykuł ich nie przekona, to nie wiemy, co mogłoby pomóc.

Aktualizacja 2020/02/21, godz. 13.59: w związku z licznymi pytaniami z urzędów z całej Polski – tablice DW widoczne na otwarciu oraz na dole zostały wydane w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8. Nasz Czytelnik był drugą osobą, która uzyskała wtórnik, więc temat chyba jest przećwiczony. Ale prowadziła go pani kierownik.

Wtórniki białych tablic dla samochodów elektrycznych – już z zielonym tłem

Tablice rejestracyjne z zielonym tłem wydawane są właścicielom samochodów elektrycznych oraz zasilanych wodorem (ogniwami paliwowymi) od 1 stycznia 2020 roku. Hybrydom – nie, nawet tym plug-in. Wydawane są na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 8 lipca 2019 roku (poniżej).

Również od 1 stycznia 2020 roku organ rejestrujący (=lokalny urząd komunikacji) jest zobowiązany wydać wtórnik tablicy rejestracyjnej z zielonym tłem. Wynika to bezpośrednio z paragrafu 6 powyższego rozporządzenia, a kolor tła tablicy da się od czytać z paragrafu 1, punktu 4, podpunktu a, który zmienia paragraf 28 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jedna istotna informacja: wtórnik tablicy rejestracyjnej z zielonym tłem wydaje się na wniosek właściciela pojazdu. I musi on mieć nalepkę legalizacyjną z czerwoną obwódką (dla wodoru: żółtą), a nie całą srebrną.

Jeśli zatem chcemy wymienić tablicę na taką z zielonym tłem, musimy złożyć wniosek. Niewykluczone, że będziemy musieli go napisać. Może być to wniosek dostarczony przez urzędnika (o ile istnieje odpowiedni formularz), w ostateczności takie oto oświadczenie:

[miejscowość, data]

WNIOSKODAWCA
[twoje imię, nazwisko,]
[adres]
[e-mail]
[numer telefonu]

ADRESAT
[adresat, tj. nazwa działu]
[adres wydziału komunikacji linijka…]
[…po linijce]

WNIOSEK

Ja, niżej podpisany, [imię nazwisko], legitymujący się dowodem osobistym [seria i numer], zamieszkały w [adres], składam wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych z zielonym tłem do samochodu [marka, model] o numerze rejestracyjnym [numer]. Podstawą prawną upoważniającą mnie do złożenia niniejszego wniosku jest rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 8 lipca 2019 roku (w załączeniu).

W przypadku odpowiedzi odmownej, proszę o przesłanie uzasadnienia na znajdujący się powyżej adres nadawcy – tradycyjny lub e-mail.

………………..
[podpis]

Załączniki:
1) kopia rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 8 lipca 2019 roku

Do dokumentu trzeba dołączyć kopię lub wydruk wspomnianego rozporządzenia. Gdy pismo trafi do urzędu, powinno otrzymać pieczęć świadczącą o jego przyjęciu – wraz z datą. Koniecznie zróbmy zdjęcie takiemu dokumentowi, by mieć podstawę do ubiegania się o odpowiedź.

„Nie, bo system nie przyjmuje”

Wiemy, że wiele urzędów tłumaczyło się, że „system nie przyjmuje” lub „nie da się wprowadzić takiej opcji”. Nie należy się tym zrażać, bo niezależnie od prawdziwości udzielanej informacji z naszego punktu widzenia jest to kompletnie nieistotne. Podstawa prawna naszego wniosku jest jasna, urząd jest zobowiązany wydać nam wtórnik tablicy z zielonym tłem. Przerejestrowanie samochodu nie jest konieczne.

(Czy gdyby ukradziono nam białe tablice, też musielibyśmy przerejestrować samochód, żeby otrzymać nowe, już z zielonym tłem?)

W rozmowie z urzędem sugerujemy asertywność (obstawanie przy swojej racji), ale bez emocji i naskakiwania na drugą stronę. To ważne, każdy ma prawo do pomyłki lub nieświadomości, że przepisy się zmieniły. Oczywiście urzędnik powinien być na takie zmiany wyczulony, jednak z naszych doświadczeń wynika, że spokojna rozmowa na tym etapie zawsze działa lepiej.

Niewykluczone, że poznamy wtedy powody, dla których zielonych tablic nie dostaniemy dziś, lecz jest szansa, że będą za kilka dni czy dwa tygodnie.

> Zarejestrowany samochód elektryczny i zmiana białych tablic na zielone? Zielony wtórnik tablicy? „Najwcześniej w lutym”

A oto dwa samochody naszych Czytelników, które pokazują, że istnieją wtórniki tablic rejestracyjnych z zielonym tłem:

Bardzo serdecznie dziękuję Czytelnikom, Panu Danielowi (Tesla Model 3) i Panu Bartkowi (Tesla Model S plus okienko) za udostępnienie zdjęć.

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 16 głosów Średnia: 4.3]