Ustawa o elektromobilności pozwoliła samochodom elektrycznym parkować za darmo w strefach płatnego parkowania. Decyduje o tym oznaczenie „EE” w dowodzie rejestracyjnym. A jak jest z jazdą po buspasach?

Czy hybrydy plug-in mogą jeździć po buspasach?

Odpowiedź: Nie, nie mogą. Dlaczego? Co o tym decyduje? Zajrzyjmy do źródeł. Zacznijmy od Ustawy o elektromobilności, która do ustawy – Prawo o ruchu drogowym dodała następujący wpis:

5) po art. 148 dodaje się art. 148a i art. 148b w brzmieniu:

„Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

> Jak przebiega szybkie ładowanie w BMW i3 60 Ah (22 kWh) i 94 Ah (33 kWh)

A czym jest „pojazd elektryczny” wspomniany powyżej? Znajdziemy to w art. 2 pkt 12 Ustawy o elektromobilności:

12) pojazd elektryczny – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu  wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

Innymi słowy: jeśli źródło zasilania jest zewnętrzne – czyli znajduje się poza pojazdem – to według ustawodawcy mamy do czynienia z samochodem elektrycznym. Wszystkie pozostałe auta według ustawodawcy nie są elektryczne.

Czyli Mitsubishi Outlander PHEV, BMW i3 REx czy Opel Ampera – oraz inne hybrydy plug-in – NIE mogą poruszać się po buspasach, ponieważ posiadają dodatkowe spalinowe źródło energii/napędu. Według Ustawy nie są to pojazdy elektryczne.

|REKLAMA|
|/REKLAMA|

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 6 głosów Średnia: 4.5]