Poszło błyskawicznie! Sejm przegłosował, prezydent podpisał, a teraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. To dzięki niej osoby fizyczne – czyli normalni Polacy – ale też właściciele firm, jednostki naukowe, samorządowe, rolnicy itd. będą mogli ubiegać się o dopłatę do samochodu elektrycznego. Czekamy już tylko na rozporządzenie.

Zakup samochodu elektrycznego? Poczekaj!

Zgodnie z ustawą (nowelizacja ustawy też jest ustawą) także osoby fizyczne mogą ubiegać się o dopłatę do samochodu elektrycznego – punkt 28zf. Ustawa nieco skomplikowała kwestię, jakie pojazdy objęte są dopłatami, ponieważ wcześniej art. 28ze, ust. 1, pkt. 9 brzmiał tak:

9) wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną;

A teraz, w obecnej nowelizacji, bez wykreślania tego punktu, dodano kolejny:

w art. 28ze w ust.1 po pkt. 11 dodaje się pkt. 11a w brzmieniu:
„11a) wsparcie zakupu nowych pojazdów kategorii M1, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm. 4)), wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną;”

Może się zatem okazać, że rozporządzenie zadecyduje, że do osób fizycznych stosuje się punkt 11a, a do firm wykonujących transport osób i towarów, jednostek samorządowych czy rolników – punkt 9. W efekcie osoby fizyczne mogłyby się ubiegać WYŁĄCZNIE o dopłatę do samochodu elektrycznego albo zasilanego wodorem, a pozostałe podmioty również o dopłatę do pojazdów na gaz ziemny (CNG/LNG). Przy czym UWAGA, to na razie tylko nasze spekulacje, ponieważ nie znamy finalnej wersji rozporządzenia – zastanowiło nas tylko, że obok siebie są dwa bardzo podobne do siebie punkty.

> Renault Zoe 52 kWh: CENA od 152 tysięcy złotych?

Warto przy okazji dodać, że kategoria M1 to pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i maksymalnie osiem miejsc, nie licząc miejsca kierowcy. Do tej kategorii nie kwalifikują się motocykle (dwa koła), a kwalifikują się auta osobowe.

Z tego właśnie powodu kluczowe jest tutaj rozporządzenie, nad którym prace toczą się równolegle. Zgodnie z wypowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii, Tomasza Skobla, rozporządzenie ma zostać przyjęte w ciągu 2-3 tygodni od przyjęcia ustawy. To w rozporządzeniu zostaną podane progi i kwoty dopłat do samochodów elektrycznych.

Nowelizację ustawy można pobrać tutaj: 2019-06-06 – Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach oraz innych ustaw – FINAL – D20191210L. Można się z nią również zapoznać poniżej:

Podziękowania dla Czytelnika Xnuc, który jak zwykle pilnie śledzi temat 😉

Ocena artykułu
Ocena Czytelników
[Suma: 7 głosów Średnia: 3.7]
Nie przegap nowych treści, KLIKNIJ i OBSERWUJ Elektrowoz.pl w Google News. Mogą Cię też zainteresować poniższe reklamy: