Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Meksyku, wyższa ekspozycja na pyły PM2.5 oraz ozon – a więc składniki smogu – zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Alzheimera. Mają one powodować stopniową degenerację komórek nerwowych i zmniejszanie długości zmielinizowanej części aksonu.

Smog zjada nam mózgi?

Choroba Alzheimera to nieuleczalna dziś choroba układu nerwowego, która najpierw odziera człowieka z godności, a docelowo prowadzi do jego śmierci. Jej etiologia (pochodzenie) nie jest znana, dlatego „leczy” się ją dziś wyłącznie objawowo – średnia przeżywalność pacjentów wynosi około 7 lat od momentu zdiagnozowania choroby.

Tymczasem według meksykańskich naukowców zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Alzheimera występuje w lokalizacjach, w których obecny jest smog. Najbardziej problematyczne mają być ozon (O3) oraz pyły PM2.5 w ilości przekraczającej amerykańskie normy EPA.

> Wyniki Tesli za IV kwartał 2018 roku: 86,6 tys. wyprodukowanych aut, co daje średnio 941 samochodów na dobę

W płynie mózgowo-rdzeniowym dzieci, młodzieży i dorosłych badano obecność pewnego specyficznego przeciwciała, którego ilość wiąże się z postępującą degeneracją aksonów (długich wypustek) komórek nerwowych w przedniej części kory zakrętu obręczy (ang. ACC). Przyglądano się również ilości cząsteczek pyłów wytwarzanych przez silniki spalinowe, które stopniowo przenikały do komórek nerwowych.

Okazało się, że większa ilość cząsteczek pyłów prowadziła do degeneracji organelli komórkowych i postępującej degeneracji neuronów. Zmniejszała się również długość osłonek mielinowych na aksonach, co wiąże się z zaburzonym przewodnictwem sygnałów nerwowych.

Mówiąc po ludzku i bardzo obrazowo: zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw stopniowo zmniejszały objętość mózgu. Zmiany te jednoznacznie wiążą się ze zmianami obserwowanymi podczas postępowania choroby Alzheimera (patrz zdjęcie na górze).

Dodatkowe informacje: Non-Phosphorylated Tau in Cerebrospinal Fluid is a Marker of Alzheimer’s Disease Continuum in Young Urbanites Exposed to Air Pollution

Zdjęcie otwierające pochodzi z książki Neuroinflammation and Alteration of the Blood-Brain Barrier in Alzheimer´s Disease

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 2 głosów Średnia: 4.5]