Zgodnie z raportem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), istnieje wyraźna korelacja między liczbą kupowanych samochodów elektrycznych a zamożnością kraju. Polska jest na samym końcu z udziałem w 2018 roku wynoszącym 0,2 procent. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wynosił wtedy 12,9 tysiąca euro, 55,4 tysiąca złotych rocznie na obywatela.

PKB wskazuje, które kraje stać na elektryki

PKB jest ważnym wskaźnikiem gospodarczym, który pozwala na ocenę ekonomicznej wydolności państwa oraz zamożności obywateli – dlatego bywa często stosowany w porównaniach. Zgodnie z wyliczeniami ACEA wartość PKB dobrze wskazuje rynki, na których może dojść do szybkiego przyjęcia samochodów elektrycznych.

W 2018 roku najniższą sprzedaż samochodów elektrycznych (ECV, electrically-chargeable vehicles) zanotowano w Polsce. Stanowiła ona zaledwie 0,2 procent rynku przy PKB per capita równym 12,9 tysiąca euro (55,4 tys. zł). Drugim od końca krajem była Słowacja, w której udział aut elektrycznych wyniósł 0,3 procent przy PKB per capita wynoszącym już 16,6 tysiąca euro (71,3 tys. zł). Na trzecim miejscu znalazła się Grecja: 0,3 procent i PKB per capita 17,1 tysiąca euro (73,5 tys. zł).

Dla porównania: udział aut elektrycznych wynoszący ponad 3,5 procent pojawił się wyłącznie w państwach z PKB wyższym niż 42 tysiące euro (180,5 tys. zł), takich jak Finlandia, Holandia czy Szwecja. Dlatego ACEA przypomina, że kraje Unii Europejskiej powinny budować infrastrukturę do ładowania, ale przede wszystkim uruchomić mechanizm dopłat do samochodów elektrycznych, by większą liczbę obywateli było na nie stać.

Projekt ustawy decydującej o mechanizmie dopłat do samochodów elektrycznych znajduje się od lutego 2019 roku na etapie konsultacji społecznych. Nie wiadomo, czy są jakieś postępy:

> Dopłaty do samochodów elektrycznych 2019 w wysokości do 36 000 zł?! Ministerstwo ma projekt

Nota od redakcji www.elektrowoz.pl: PKB per capita podajemy w euro również dla Polski, żeby zachować możliwość porównania poszczególnych krajów.

Ilustracja otwierająca: (c) Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 0 głosów Średnia: 0]