15 grudnia 2017 roku Ministerstwo Energii w trybie pilnym prosiło rząd o zajęcie się Ustawą o elektromobilności. Rząd nie przyjął jej pod obrady 19.12, co w zasadzie skreślało możliwość rozpoczęcia prac nad nią w 2017 roku. Właśnie się jednak okazało, że zwołano kolejne posiedzenie rządu – w czwartek, 28 grudnia 2017 roku!

Ustawa o elektromobilności w rządzie 28.12.2017

Zgodnie z informacją przekazaną przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów, 28 grudnia 2017 roku odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie rządu. W porządku obrad wpisana jest właśnie ustawa o elektromobilności – co oznacza, że rząd może zamknąć prace nad nią jeszcze w 2017 roku!

> WARSZAWA. Jakie ładowarki są na parkingu P+R na Młocinach? Jak z nich skorzystać?

Jakie zmiany pojawiły się w najnowszym projekcie Ustawy?

Zrezygnowano z konieczności zasięgania opinii o lokalizacji operatora sieci elektroenergetycznej. Oznacza to, że proces uruchamiania ładowarki nie wydłuży się znacząco. Uściślono również punkt dotyczący ładowania pojazdów wyposażonych w liczniki energii oraz zalecenia dotyczące pojazdów we flocie organów centralnych.

Zniesiono konieczność posiadania koncesji na obrót energią elektryczną również w przypadku usług magazynowania energii, niezależnie od wielkości magazynu. Gminy będą miały czas do 15 marca 2020 roku na przygotowanie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

> CIECHOCINEK. Tesla Supercharger na stacji Orlen coraz bliżej uruchomienia

Urząd Dozoru Technicznego nie będzie już odpowiadał za dopuszczanie do użytku ładowarek domowych i przydomowych. Oznacza to, że można uruchomić przy garażu ładowarkę bez konieczności zgłaszania jej organom kontroli. Oprócz tego nawet drogowe ładowarki będą mogły być wykorzystane do ładowania elektrycznych rowerów czy deskorolek – a więc pojazdów, które wymykają się Ustawie.

Przesunięto na 1 stycznia 2019 roku początek obowiązku przekazywania informacji o punkcie ładowania (dostępności, operatorze). Zniesiono jednocześnie konieczność przekazywania do Urzędu Dozoru Technicznego cen za ładowanie.

|REKLAMA|
|/REKLAMA|

Czwarty Tesla Supercharger w Polsce

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 3 głosów Średnia: 3.7]