Jak odróżnić 1- i 3-fazowy kabel do ładowania samochodu elektrycznego?

Jak odróżnić kabel ładowania prądem przemiennym 1-fazowy od 3-fazowego? Wystarczy szybki rzut oka i ocena grubości przewodu: kabel 1-fazowy prawie zawsze...