Węgry inwestują w ładowarki. Kolejne 150 punktów do maja 2018 roku

Państwowa fundacja e-Mobi Elektromobilitas dba na Węgrzech o rozwój infrastruktury ładowania. Do końca 2016 roku roku udało się uruchomić 273 publicznie...