Otrzymaliśmy właśnie od jednego z Czytelników oficjalne pismo od urzędu skarbowego, w którym jego auto elektryczne zostało zwolnione z akcyzy. Nasz Czytelnik dowiedział się, że nowe wytyczne (interpretacje) dopiero trafiają do urzędników, ale mają obowiązywać wstecznie, dla aut sprowadzonych po 18 grudnia 2018 roku.

Samochody elektryczne oficjalnie bez akcyzy. Wreszcie!

Zwolnienie samochodów elektrycznych z akcyzy przewidziała już Ustawa o elektromobilności (Ustawa o elektromobilności FINAL – D2018000031701), ale na stosowanie tego przepisu musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska. Zgodnie z informacją Ministerstwa Energii z 18 grudnia 2018 roku (źródło) Komisja Europejska dopuściła:

  • zwolnienie w Polsce z akcyzy samochodów elektrycznych,
  • wyższy limit amortyzacyjny na samochody elektryczne wynoszący 225 tysięcy zamiast 150 tysięcy złotych.

Urzędy Skarbowe jednak nie posiadały oficjalnego stanowiska KE, dlatego do 18 grudnia nakazywały zapłacenie podatku akcyzowego. Po tej dacie przepisy interpretowano dwojako: mieliśmy od Czytelników sygnały, że urzędnik „w zasadzie przychyla się do decyzji”, ale „musi przeprowadzić konsultacje”. Wygląda na to, że sytuacja wreszcie się ustabilizowała.

Zwolnienie z akcyzy – na jakiej podstawie

Nasz Czytelnik dowiedział się, że Urzędy Skarbowe powinny posiadać już nowe wytyczne od Ministerstwa Finansów w sprawie niepobierania akcyzy dla samochodów sprowadzonych od 19 grudnia 2018 roku włącznie. Są to najnowsze wytyczne i nie wszyscy urzędnicy są ich świadomi. Dlatego nasz Czytelnik radzi, żeby:

  • składać wniosek dotyczący podatku akcyzowego,
  • dołączać do niego samodzielnie napisany wniosek o zwolnienie z podatku akcyzowego na podstawie art. 58 Ustawy o elektromobilności, który brzmi:

Art. 58. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu: „Art. 109a. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym wodorem.”;

Gdyby okazało się, że urzędnik domaga się od nas dowodu, że samochód faktycznie jest elektryczny, należy przedstawić świadectwo homologacji, dowód rejestracyjny lub wynik badania technicznego. Nie należy odpuszczać tematu.

> LUBIN ma swoją stację ładowania dzięki Tauronowi i KGHM. Pierwsza w mieście i ZA DARMO!

Pamiętajmy: zwolnienie z akcyzy dotyczy samochodów sprowadzonych od 19 grudnia 2018 roku, działa więc wstecznie.

Co z hybrydami plug-in?

Zgodnie z Ustawą o elektromobilności (Ustawa o elektromobilności FINAL – D2018000031701) hybrydy również zwalniane są z akcyzy do 1 stycznia 2021 roku:

Art. 58, pkt. 3)

po art. 163 dodaje się art. 163a w brzmieniu: „Art. 163a. 1. W okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem hybrydowym.”.

Przy czym należy tutaj poczynić dwa zastrzeżenia:

Po pierwsze. W zwolnieniu z akcyzy mówi się o pojeździe hybrydowym w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o elektromobilności, który brzmi:

Art 2, pkt 13)

pojazd hybrydowy – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

Mowa jest więc WYŁĄCZNIE o hybrydach plug-in. Zwolnienie nie dotyczy zatem Lexusów, olbrzymiej większości Toyot i innych samochodów, które nie posiadają gniazdka umożliwiającego naładowanie baterii.

> Aktualne ceny hybryd / hybryd plug-in + wyprzedaże Toyoty i ceny RAV4 2019 i Camry Hybrid [styczeń 2019, aktualizacja]

Po drugie. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o biokomponentach i biopaliwach (do pobrania: Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach – FINAL – D2018000135601), która znowelizowała częściowo Ustawę o elektromobilności:

Art 8, pkt 2)

w art. 163a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej.”,

Co oznacza, że zwolnienie z akcyzy dotyczy WYŁĄCZNIE hybrydy plug-in z silnikami spalinowymi o pojemności do 2000 centymetrów sześciennych. Zwolnieniu nie podlega zatem najnowszy Outlander PHEV (2019) z silnikiem 2.4 litra czy Panamera E-Hybrid (2019) z silnikiem 2.9 litra.

> Nowy Outlander PHEV czy Porsche Panamera Hybrid wkrótce bez zwolnienia z akcyzy? [nowelizacja]

A co z amortyzacją do 225 tysięcy złotych?

Jako że decyzja Komisji Europejskiej dotyczyła obu zagadnień (zwolnienie z akcyzy oraz amortyzacja pojazdu elektrycznego do 225 tysięcy złotych), również przy wątpliwościach dotyczących amortyzacji należy prosić urzędnika o sprawdzenie najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów.

W razie opinii negatywnej konieczne jest złożenie wniosku na piśmie, tym razem z powołaniem się na ustawę z dnia z dnia 23 października (do pobrania: Zmiany w PIT 2019 – Ustawa z dn. 23 października 2018 o zmianie w podatku dochodowym – FINAL – 2854_u).

Wyższa kwota amortyzacji dotyczy WYŁĄCZNIE samochodów elektrycznych. Hybrydy plug-in traktowane są tutaj jak pojazdy spalinowe, a więc obowiązuje je kwota amortyzacji wynosząca 150 tysięcy złotych.

To może Cię zainteresować
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 1 głosów Średnia: 5]