Strefy czystego transportu to wyznaczone przez gminę obszary, po których za darmo będą mogły poruszać się wyłącznie samochody elektryczne, zasilane wodorem lub gazem ziemnym. Takie strefy już wkrótce mogą pojawić się w polskich miastach.

Strefy czystego transportu – wszystko, co trzeba wiedzieć

Strefy czystego transportu zostały zarysowane w Ustawie o elektromobilności (do pobrania tutaj), a doprecyzowano je w nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach (do pobrania tutaj). Nowelizacja ustawy o biokomponentach przeszła już przez Senat, teraz marszałek Sejmu przekazuje ją prezydentowi do podpisu. Jeśli prezydent nie zgłosi sprzeciwu, jego podpis powinien pojawić się na nowelizacji w ciągu 21 dni od otrzymania.

>WIELKA BRYTANIA: Obowiązkowe gniazda do ładowania w nowych domach i latarniach [propozycja rządu]

Od tego momentu władze gmin będą wyznaczać na swoim terenie strefy czystego transportu. Nie spodziewamy się jednak, żeby pojawiły się one przed tegorocznymi wyborami samorządowymi.

Oto najważniejsze założenia stref czystego transportu (artykuł 9, punkt 9 wspomnianej nowelizacji):

Opłata: 2,5 złotego za 1 godzinę

Gminy mogą ustanowić opłatę za wjazd do strefy w wysokości 2,5 złotego za 1 godzinę przebywania na obszarze strefy. Zrezygnowano z opłaty dobowej, pozwolono natomiast na ustanowienie opłat abonamentowych i zryczałtowanych.

Godziny obowiązywania: 9-17

Strefy czystego transportu będą obowiązywać między godziną 9 a 17. Jeśli więc ktoś przyjeżdża do pracy na dziewiątą, a wychodzi po siedemnastej, nie odczuje w ogóle różnicy.

Tylko w gminach powyżej 100 tysięcy mieszkańców

Strefy czystego transportu będą mogły powstawać tylko w gminach zamieszkanych przez więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, na terenach miast, a konkretniej: na terenach śródmiejskich z gęstą zabudową mieszkalną.

To oznacza, że na strefy czystego transportu natkniemy się tylko w kilkudziesięciu największych miastach w Polsce.

Pojazdy ekologiczne wjeżdżają do stref bez problemu

Samochody elektryczne, zasilane wodorem lub gazem ziemnym (CNG/LNG) mogą poruszać się po strefach czystego transportu bez żadnych ograniczeń. Nie dotyczy to jednak hybryd plug-in (oznaczenie w dowodzie rejestracyjnym: P/EE), nie mówiąc już o samochodach spalinowych w rodzaju starych hybryd.

Samochody spalinowe tylko przez trzy lata

Samochody spalinowe będą mogły wjeżdżać do strefy czystego transportu przez maksymalnie trzy lata od jej ustanowienia. Później ich wjazd zostanie zakazany. Rada gminy może jednak od razu zdecydować, że auta spalinowe nie zostają wpuszczone do strefy – wtedy okres przejściowy znika.

Na ilustracji: SYMULACJA strefy czystego transportu we Wrocławiu

|REKLAMA|
|/REKLAMA|

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 6 głosów Średnia: 4.3]