Jeden z Czytelników zadał nam pytanie, czy właściciele elektrycznych motocykli też mogą otrzymać nalepkę EE. Postanowiliśmy sprawdzić tę informację u źródła, czyli w Ustawie o elektromobilności.

Nalepka EE dla elektrycznego 1) motocykla, 2) motoroweru – sprawdzamy

Zgodnie z Ustawą o elektromobilności (ściągnij: Ustawa o elektromobilności FINAL – D2018000031701), artykuł 55 do ustawy – Prawa o ruchu drogowym dodany został następujący punkt:

Art. 148b. 1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1.

Czyli do otrzymania nalepki upoważnieni są właściciele pojazdów elektrycznych. Czym jest ów „pojazd elektryczny”? Według definicji z Ustawy o elektromobilności, artykuł 2, punkt 12:

12) pojazd elektrycznypojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

Do otrzymania nalepki są więc upoważnieni właściciele pojazdów samochodowych, które są elektryczne i które można ładować z zewnątrz. A czym jest „pojazd samochodowy”? Sprawdźmy art. 2 pkt. 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (ściągnij: Ustawa – Prawo o ruchu drogowym 2012 FINAL – D20121137Lj)

33) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

Widzimy więc, że do otrzymania nalepki upoważnieni są zarówno właściciele samochodów, jak i motocykli. Ale uwaga! Naklejka EE nie należy się właścicielom motorowerów, ponieważ ustawodawca celowo je wykluczył z kategorii pojazdów silnikowych -> samochodowych -> elektrycznych:

32) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;

> Ethec: elektryczny motocykl AWD z baterią 15 kWh i zasięgiem 400 km [WIDEO]

Podsumowując: właściciel elektrycznego motocykla (z oznaczeniem „EE” w polu P.3 dowodu rejestracyjnego) jest uprawniony do otrzymania nalepki EE. Nie otrzymają jej natomiast właściciele elektrycznych motorowerów i ciągników, ponieważ nie spełniają definicji.

Na ilustracji: motocykl elektryczny Emflux (c) Emflux

|REKLAMA|
|/REKLAMA|

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 6 głosów Średnia: 4.8]