Ustawa o elektromobilności trafi pod obrady Senatu, a następnie do podpisu prezydenta. W jakich terminach wejdzie w życie, gdy zostanie podpisana? Kiedy zniknie akcyza na samochody elektryczne? Oto rozpiska najważniejszych dat.

Ustawa o elektromobilności – terminy

Główna część Ustawy o elektromobilności – w tym również ta, która znosi akcyzę na samochody elektryczne i hybrydy ładowane z gniazdka – wejdzie w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.  Z dzisiejszego punktu widzenia patrząc najwcześniej 1 lutego 2018 roku.

Artykuł 41 ustęp 1 o informacji na temat stosowanego paliwa alternatywnego (obowiązek dealera/importera) w instrukcji, na korku wlewu lub klapce ładowania oraz w salonie samochodowym wchodzi w życie po 3 miesiącach od wejścia w życie Ustawy.

Od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019 pojazdy elektryczne i napędzane wodorem będą oznaczane nalepką wydawaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Artykuł 39, punkt 2 o pozwoleniu na wjazd do strefy czystego transportu („ekostrefy”) pojazdom napędzanym CNG wchodzi w 6 miesięcy po wejściu w życie Ustawy. Wymagane będą do tego odpowiednie nalepki wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Artykuł 49, punkt 6 o zwolnieniu autobusów zeroemisyjnych z opłat drogowych do końca 2028 roku wchodzi w życie 3 listopada 2018 roku.

Artykuły 42 i 69 o internetowym rejestrze stacji ładowania i tankowania gazu, który prowadzi Urząd Dozoru Technicznego, wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.

Artykuł 55 (punkt 1, fragment o artykule 651, ust. 4, punkt 3) o możliwości testowania pojazdów autonomicznych na drogach i wymaganych do tego dokumentach wchodzi w życie 1 lipca 2019 roku.

Artykuł 55 (punkt 2) o nowych tablicach rejestracyjnych dla pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

Artykuł o konieczności rozliczania strat energii w stacji ładowania (art. 3, ustęp 1, punkt 8) wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

Artykuły 34 i 35 o konieczności dostosowania floty pojazdów administracji centralnej (50 procent pojazdów elektrycznych) oraz samorządowej (30 procent pojazdów elektrycznych) wchodzą w życie 1 stycznia 2025 roku.

Artykuł 36 o konieczności stosowania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie powiatu do 50 tysięcy mieszkańców wchodzi w życie 1 stycznia 2028 roku.

Artykuł 24 o konieczności zapewnienia źródła (zbiornika) gazu na każdej stacji tankowania gazu ziemnego wchodzi w życie 1 stycznia 2026 roku.

|REKLAMA|
|/REKLAMA|

Money.pl, czyli Radio Erewań

To może Cię zainteresować
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 6 głosów Średnia: 4.5]