Gdy Ministerstwo Energii ogłosiło projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do samochodów elektrycznych w kwocie do 36 tysięcy złotych, fala euforii nie miała końca. Jednak projekt rozporządzenia zawierał szereg szczegółowych warunków, które sprawiały, że… zwykły człowiek nie mógł skorzystać z dopłaty. W rozporządzeniu nie zawarto bowiem osób fizycznych. Dlatego równolegle toczą się prace nad drugim aktem, a mianowicie nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach.

Nowelizacja ustawy o biokomponentach, czyli osoby fizyczne wreszcie upoważnione do dopłat

Zgodnie z niedawną nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach (patrz: Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach – FINAL – D2018000135601), dopłatę do samochodu elektrycznego mógł uzyskać cały szereg podmiotów, w tym przedsiębiorcy (firmy), jednostki naukowe i rolnicy. W nowelizacji zabrakło zwykłych ludzi, czyli osób fizycznych. Gdyby zatem opisywane przez nas rozporządzenie Ministerstwa Energii weszło w życie, żaden zwykły obywatel nie zobaczyłby 36 tysięcy złotych dopłaty do samochodu elektrycznego.

Sytuację zmienia nowelizacja nr 3 498 (ŹRÓDŁO). W dużej części dotyczy ona cen energii, ale na stronie 17. dokumentu zawiera pewną cenną aktualizację:

Art. 3. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:
(…)
2) w art. 28zf:
a) w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) pkt 11a – osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej.”, 

Innymi słowy: dopiero przegłosowanie nowelizacji ustawy sprawi, że do uzyskania dopłaty do samochodów elektrycznych upoważnieni będą także zwykli obywatele (osoby fizyczne). Z kolei gotowe rozporządzenie zadecyduje, w jaki sposób możliwe będzie wydzielanie pieniędzy nabywcom samochodów elektrycznych.

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 4 głosów Średnia: 4.8]