Opisywaliśmy wczoraj szczegółowo projekt rozporządzenia, które dotyczy dopłat do samochodów elektrycznych dla firm, organizacji i instytucji w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Nie rozwinęliśmy jednak wątku ceny nabycia takiego pojazdu, a wynika z niego pewna ważna konsekwencja – próg dopłat dla firm ustawiono wyżej niż dla osób fizycznych.

Dopłaty do samochodów elektrycznych 2019: firmy z progiem netto, osoby fizyczne z progiem brutto

Przypomnijmy: w przypadku projektu rozporządzenia z lipca 2019 roku mówiono o osobach fizycznych, czyli o normalnych obywatelach. Takie osoby z natury płacą VAT, dlatego znajdująca się w projekcie informacja o „cenie nabycia” wyglądała dość zaskakująco i prowadziła do pewnych wątpliwości:

> Cena nabycia a cena zakupu, czyli dopłata w wysokości 125 czy 154 tysięcy złotych?

W wypadku firm czy jednoosobowych działalności gospodarczych, sytuacja jest zgoła inna. Zacznijmy jednak od rzucenia okiem na projekt rozporządzenia (patrz TUTAJ):

§ 53. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną zalicza się:
1) cenę nabycia:
a) nowego pojazdu elektrycznego,
b) nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym LNG,
c) nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym CNG,
d) nowego pojazdu napędzanego wodorem,
e) nowego pojazdu z kategorii L, o której mowa w Załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, napędzanego energią elektryczną
f) nowej jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub energią elektryczną;

Paragraf 53, punkt 1 mówi nam bardzo konkretnie, że cena nabycia jest kosztem kwalifikującym się do dopłaty. Sęk w tym, że dla przedsiębiorców „cena nabycia” i „cena zakupu” to nie to samo. Przypomina nam o tym zresztą punkt 2. tegoż paragrafu:

2) koszty podatku od towarów i usług związanych z realizacją projektu, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tłumacząc na język polski: jeśli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, firmie czy innym zarejestrowanym podatniku VAT, wtedy kosztem kwalifikującym do objęcia wsparciem jest cena netto. Dopłata w wysokości 36 tysięcy złotych pozostaje na niezmienionym poziomie, ale próg w wysokości 125 000 złotych należy traktować jako próg ceny netto. Dodajmy, że dotyczy on wyłącznie samochodów osobowych, bo dostawcze nie posiadają progu cenowego.

> Dopłaty do samochodów elektrycznych 2019: do 36 000 zł dla samochodu, do 5 000 zł dla motocykla/motoroweru

To oznacza, że teoretycznie firma może kupić samochód elektryczny kosztujący do 125 000 złotych * 1,23 = 153 750 złotych brutto. Jest to jednak rozumowanie nieco uproszczone, ponieważ nie zawsze możliwe jest odliczenie całego VAT-u. O szczegółach dotyczących odliczania VAT-u na samochód warto porozmawiać z księgowością.

Sytuacja jest dużo prostsza (i mniej korzystna) dla firm, które nie są podatnikami VAT. Dla nich limit 125 000 złotych to po prostu kwota brutto, na którą wystawiono fakturę.

Próg dopłat TYLKO dla samochodów osobowych z kategorii M1

Istotna jest jeszcze jedna kwestia: opisywany przez nas próg dopłat w wysokości 125 tysięcy złotych dotyczy wyłącznie samochodów osobowych. Takie ograniczenie nie zostało zastosowane przy autach dostawczych, dużych busach i ciężarówkach – tutaj ograniczono wyłącznie wysokość dopłaty, ale nie cenę zakupu pojazdu.

Kiedy rozporządzenie zacznie obowiązywać?

Zgodnie z treścią rozporządzenia, wchodzi ono w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dzień ogłoszenia rzecz jasna będzie znany, gdy rozporządzenie będzie gotowe. Każdy przedsiębiorca, każda firma i organizacja, która złoży wniosek o dopłatę, zostanie wymieniona na publicznie dostępnej liście wraz z oceną jej wniosku. I teraz trzy istotne zastrzeżenia, które również znalazły się w projekcie rozporządzenia:

  • umieszczenie firmy na liście nie oznacza, że przedsiębiorca/organizacja otrzyma dopłatę (paragraf 3, punkt 11),
  • dopłata do pojazdów wykorzystywanych do transportu drogowego towarów wymaga prowadzenia osobnej ewidencji księgowej (paragraf 14, punkt 2),
  • dopłaty zostaną przyznane, gdy będą na nie środki.
To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 9 głosów Średnia: 4.6]