Rozporządzenie w sprawie dopłat do samochodów elektrycznych już jest i zacznie obowiązywać 28 listopada. Z jego treści wynika, że dofinansowanie do auta elektrycznego z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu można uzyskać nawet wtedy, gdy zamówimy samochód DZIŚ, czyli jeszcze przed startem naboru wniosków. Jak to możliwe? Otóż wystarczy zapłacić za auto po rozpoczęciu naboru wniosków.

Oto wyjaśnienie krok po kroku:

Dopłata do auta elektrycznego z FNT – dokumenty, warunki, terminy

Zgodnie z treścią rozporządzenia, o dopłatę będzie mógł ubiegać się każdy, kto kupi samochód po dniu ogłoszenia naboru wniosków o dopłatę:

§ 10. W pierwszym naborze ogłoszonym po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wsparciem mogą zostać objęte pojazdy zakupione po dniu ogłoszenia tego naboru.

„Zakup” – nie „zamówienie” – samochodu oznacza zapłacenie za niego, otrzymanie faktury zakupu oraz auta – decydująca będzie zapewne data widniejąca na fakturze, ponieważ dokumentuje ona moment sprzedaży pojazdu. Jeśli zatem zamówimy samochód dziś, ale odbierzemy go i zapłacimy za niego po rozpoczęciu naboru wniosków, mamy prawo ubiegać się o dopłatę.

Do złożenia wniosku nie trzeba numeru VIN ani rejestracyjnego

Ustawodawca przewidział, że czas oczekiwania na auto może się wydłużyć. Do złożenia wniosku o dotację – bo taką formę mają dopłaty do aut elektrycznych – wystarczą nam jedynie te dane bezpośrednio związane z samochodem (paragraf 5.1):

8) kwotę wnioskowanego wsparcia;
9) dane dotyczące pojazdu, którego zakup ma być objęty wsparciem, w tym markę, model i rodzaj napędu;
11) oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

Nie jest zatem konieczne podawanie numeru VIN czy numeru rejestracyjnego. Wystarczy, że będziemy wiedzieli, ile samochód ma kosztować – żeby obliczyć wnioskowaną kwotę dopłaty – oraz jaka jest jego marka, model i rodzaj napędu. I już możemy składać wniosek.

Dofinansowanie to 30 procent ceny nabycia, nie więcej niż 37 500 złotych. Maksymalna cena auta to 125 000 złotych z wszystkim (=cena nabycia).

Kupno Peugeota e-208 w najtańszej wersji będzie upoważniało do uzyskania dopłaty

Zaakceptowany wniosek prowadzi do umowy. Podpisana umowa to obietnica wypłaty

Warto pamiętać, że pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie oznaczał konieczność podpisania umowy z organem ogłaszającym nabór wniosków i dysponującym pieniędzmi. W ramach tej umowy będziemy musieli zobowiązać się do:

  1. zawarcia ubezpieczenia AC na rok i złożenie obietnicy zawarcia takiego samego ubezpieczenia na kolejny rok,
  2. niesprzedawania samochodu przez dwa lata od momentu zakupu,
  3. zarejestrowania samochodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli złamiemy umowę, będziemy zmuszeni do zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami.

Obustronne podpisanie umowy oznacza dla nas obietnicę otrzymania dopłaty na warunkach, które zostaną precyzyjnie określone w treści umowy.

Sami płacimy pełną kwotę, zwrot nastąpi na konto

Musimy teraz poczekać na odbiór samochodu i na własną rękę zapłacić za niego pełną kwotę widniejącą na fakturze (to może być kredyt – tę sytuację opiszemy w innym materiale). Następnie fakturę wraz z innymi dokumentami musimy dostarczyć najdalej w ciągu ośmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy:

§ 8. 1. Wsparcie jest wypłacane, jeżeli osoba fizyczna lub osoby fizyczne złożą Zarządzającemu następujące dokumenty:
1) kopię faktury zakupu nowego pojazdu wystawionej na osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przy czym faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu;
2) kopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu;
3) kopię dokumentu ubezpieczenia zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, na okres 1 roku od dnia zakupu pojazdu, oraz zobowiązania osoby fizycznej lub osób fizycznych do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia na okres następnego roku.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przedkłada się Zarządzającemu nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

Decyzja o zakupie Skody CitigoE iV również będzie oznaczała możliwość ubiegania się o dopłatę (c) Skoda

Może się okazać, że w czasie, gdy czekaliśmy na odbiór samochodu, pierwszy nabór został zamknięty z powodu, dajmy na to, wyczerpania środków lub minięcia terminu naboru. Wtedy musimy poczekać na kolejny nabór – pieniądze zostaną nam zwrócone w pierwszej kolejności (paragraf 8.1.3.4):

4. W przypadku gdy wsparcie na zakup pojazdu nie zostało wypłacone z powodu wyczerpania środków dostępnych w ramach danego naboru, to wsparcie takie jest wypłacane osobie fizycznej lub osobom fizycznym w następnym naborze w pierwszej kolejności.

A co z opodatkowaniem takiej dotacji?

W tej chwili nie wiadomo. Konieczna jest osobna decyzja Ministerstwa Finansów.

Jakie samochody zmieszczą się w limicie?

Ich listę zamieściliśmy tutaj, wraz z autami, które mają potencjał na to, żeby się zmieścić:

> Dopłaty do samochodów elektrycznych – jakie auta zmieszczą się w limicie? [SPIS]

A kiedy rozporządzenie dla firm?

Nie wiadomo. Poniższe rozporządzenie dotyczy wyłącznie dopłat dla osób fizycznych. Muszą one zresztą zadeklarować, że nie prowadzą działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że nasza sytuacja może zostać skontrolowana (paragraf 7.1.3.3).

Pełną treść rozporządzenia można pobrać lub obejrzeć TUTAJ, Dopłaty do samochodów elektrycznych – treść rozporządzenia – FINAL – D2019000218901, lub tutaj:

Nota od redakcji www.elektrowoz.pl: w ramach umowy mogą pojawić się dodatkowe warunki, których nie ma w rozporządzeniu – będziemy o nich informować, kiedy dostępne będą wnioski o dofinansowanie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 3 głosów Średnia: 5]