Na forach internetowych zaczyna krążyć wieść, że wkrótce będzie można wstecznie ubiegać się o zwrot akcyzy zapłaconej podczas zakupu samochodu elektrycznego. Wszystko dlatego, że o zwrocie akcyzy mówi Ustawa o elektromobilności, która weszła w życie 22 lutego 2018 roku. Czy tak jest naprawdę? Sprawdźmy u źródeł.

Nowa akcyza na samochody 2018: samochody elektryczne, hybrydy

Wieść niesie, że niektórzy sprzedawcy samochodów zachęcają do zakupu auta elektrycznego, ponieważ wkrótce „będzie można odzyskać 3,1 procent nadpłaconej akcyzy”, nawet jeśli zakup zostanie dokonany przed pozytywną opinią Komisji Europejskiej.

Wszystko rzekomo dlatego, że Ustawa o elektromobilności – która weszła w życie 22 lutego 2018 roku – zwolniła z akcyzy nabywców samochodów elektrycznych (3,1 procent) oraz nowoczesnych hybryd plug-in (3,1 lub 18,6 procent, w zależności od pojemności silnika).

Czy to prawda? Sięgnijmy do źródeł, czyli do Ustawy o elektromobilności, od której wszystko się zaczęło.

Zwolnienie z akcyzy – podstawa prawna (artykuły)

Cytujemy (art. 58 Ustawy o elektromobilności):

Art. 58. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:
„Art. 109a. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy.

(…)

3) po art. 163 dodaje się art. 163a w brzmieniu:
„Art. 163a. 1. W okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Czyli zwolnienie z akcyzy dotyczy wszystkich samochodów:

  • elektrycznych (bezterminowo),
  • zasilanych wodorem (bezterminowo),
  • nowoczesnych hybryd ładowanych z gniazdka (plug-in), ale tylko do 1 stycznia 2021 roku.

> Aktualne ceny samochodów elektrycznych kontra ich zasięgi – gdzie kupisz więcej za mniej?

Kiedy zacznie obowiązywać zwolnienie z akcyzy?

Zwolnienie samochodów elektrycznych i hybryd plug-in z akcyzy nie jest jednak bezwarunkowe. Jako że może zostać ono uznane za bezprawną państwową pomoc, która narusza zasady wolnego rynku, zwolnienie z akcyzy nie obowiązuje (nie ma go) zanim nie zaakceptuje go Komisja Europejska.

Szczegółowo mówi o tym artykuł 85 Ustawy o elektromobilności:

Art. 85. (…)
2. Przepisy art. 109a oraz art. 163a ustawy zmienianej w art. 58, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się:

1) od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej;

Innymi słowy: aby zwolnienie weszło w życie, musi je zaakceptować Komisja Europejska. Dopóki Komisja Europejska nie wydała decyzji w tej sprawie, właściciele samochodów elektrycznych i hybryd plug-in płacą podatek akcyzowy.

> Samochody elektryczne bez akcyzy – kiedy decyzja Komisji Europejskiej? [TERMINY]

Czy będzie można ubiegać się wstecznie o zwrot akcyzy? Przepisy: NIE

Przejdźmy teraz do kwestii, od której rozpoczął się artykuł. Czy prawdą jest, że po wejściu w życie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, będzie można ubiegać się o zwrot nadpłaconej akcyzy?

Ustawa o elektromobilności odpowiada na to bardzo precyzyjnie: nie. Cytujemy:

Art. 85 (…)

2. (…)
2) do pojazdów elektrycznych, pojazdów hybrydowych i pojazdów napędzanych wodorem, w rozumieniu niniejszej ustawy, w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po dniu określonym zgodnie z pkt 1.

Czyli: zgodnie z punktem pierwszym (poprzedni paragraf), zwolnienie z akcyzy obowiązuje dopiero od momentu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej oraz dotyczy wyłącznie tych samochodów, których importerzy mieli zapłacić akcyzę po pozytywnej opinii KE.

Jeśli zatem Komisja Europejska wyda pozytywną opinię 1 czerwca 2018 roku, to dopiero samochód importowany 2 czerwca 2018 (lub później) nie zostanie obciążony podatkiem akcyzowym. W Ustawie nie ma zatem mowy o wstecznym ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego.

Na ilustracji: elektryczny Jaguar I-Pace.

|REKLAMA|
|/REKLAMA|

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 2 głosów Średnia: 5]