31 sierpnia oficjalnie wystartował program „Mój Prąd”. Ministerstwo Energii zaplanowało wydanie 1 miliarda złotych na dotowanie domowych instalacji fotowoltaicznych. Maksymalna kwota dofinansowania dla gospodarstwa domowego to 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowanie do paneli słonecznych w ramach „Mój Prąd” – dla kogo, jakie warunki i do kiedy

Zacznijmy od tego, że przy maksymalnej kwocie wsparcia w wysokości 5 tysięcy złotych dofinansowań wystarczy na 200 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wbrew pozorom nie jest to zbyt duża liczba, dlatego lepiej się pospieszyć – szczególnie, że pieniądze będą przyznawane tylko tak długo, jak będą dostępne (źródło).

„Mój Prąd” – kto może się ubiegać

O dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu „Mój Prąd” mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają już status prosumenta, czyli zarówno pobierają energię z sieci, jak też ją do niej oddają. Nie oznacza to oczywiście, że status prosumenta należy uzyskać wcześniej – złożenie wniosku o dofinansowanie możliwe jest bowiem dopiero po zakończeniu i uruchomieniu instalacji.

Okres przyjmowania wniosków i wysokość dofinansowania

Wnioski można składać od 30 sierpnia do 20 grudnia bieżącego roku. Jak już wspomnieliśmy maksymalna kwota dofinansowania to 5 tysięcy złotych lub 50 procent kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie jest bezzwrotne i obejmuje instalacje uruchamiane od 23 lipca 2019 roku, ale których nie uruchomiono przed rozpoczęciem naboru wniosków (30.08).

> Dopłaty do samochodów elektrycznych 2019. Cena auta maksymalnie 125 tys. złotych, dopłata: do 37,5 tys. złotych

Objęte programem instalacje powinny mieć moc od 2 do 10 kW i muszą być montowane na potrzeby budynków mieszkalnych. Dofinansowanie nie zostanie przyznane w przypadku chęci powiększenia istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Warunki dofinansowania

Aby ubiegać się o dofinansowanie, instalacja musi zostać sfinalizowana (projekt zakończony) – czyli nie otrzymamy żadnych pieniędzy w trakcie montażu. Montowane urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakup, montaż, odbiór i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z licznikami dwukierunkowymi – jednak same liczniki takim kosztem nie są. Jako że rozsądnej wielkości domowa instalacja fotowoltaiczna rozpoczyna się od 15-20 tysięcy złotych, można śmiało założyć, że olbrzymia większość wnioskujących otrzyma maksymalne dofinansowanie.

> Zdecydowałem się na Volkswagena ID.3. Ze względu na cenę [Czytelnik]

Od momentu otrzymania dofinansowania instalacja fotowoltaiczna musi działać przez co najmniej trzy lata.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie oceniać punktowo koszty montażu instalacji:

  • 1 punkt, jeśli koszt 1 kW mocy zainstalowanej będzie większy niż 7 000 złotych,
  • 2 punkty, jeśli koszt 1 kW mocy zainstalowanej znajdzie się w przedziale 6 500-7 000 złotych,
  • 3 punkty, jeśli koszt 1 kW mocy zainstalowanej znajdzie się w przedziale 6 000-6 500 złotych,
  • 4 punkty, jeśli koszt 1 kW mocy zainstalowanej będzie niższy niż 6 000 złotych.

Jako że tryb przyznawania dofinansowań jest konkursowy, warto walczyć, by osiągnąć wartość poniżej 6 000 złotych za 1 kW instalacji.

„Mój Prąd” a „Czyste powietrze” lub ulga termomodernizacyjna

Instalacje sfinansowane w ramach programu „Czyste powietrze” nie mogą podlegać dodatkowemu dofinansowaniu w ramach programu „Mój Prąd”. Jeśli korzystamy z obu mechanizmów wsparcia, musimy traktować je rozłącznie. Dofinansowanie z „Mojego Prądu” można jednak rozliczać równolegle do ulgi termomodernizacyjnej – wtedy dofinansowanie na fotowoltaikę obniża nam podstawę do rozliczenia w ramach ulgi.

„Mój Prąd” a obniżona emisja Polski jako kraju

Ministerstwo Energii zakłada, że dzięki domowym instalacjom fotowoltaicznym krajowa emisja dwutlenku węgla zostanie obniżona o 800 tysięcy ton rocznie. Oprócz tego w polskiej sieci pojawi się dodatkowo co najmniej 1 000 MW mocy. Realizację programu założono na lata 2019-2025 i można się domyślać, że każdy rok może oznaczać podobne wydatki.

„Mój Prąd” – dokumenty do pobrania

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 11 głosów Średnia: 4.7]