Komisja Europejska przedstawiła propozycje przepisów, jakim podlegać będą producenci baterii. Mają one doprowadzić do czytelnego oznaczenia emisji dwutlenku węgla w trakcie całego procesu wytwarzania akumulatora, powinny też regulować zawartość pierwiastków z recyklingu.

Unijne przepisy dotyczące baterii – na razie tylko wstępna propozycja

Praca nad przepisami dotyczącymi baterii toczy się w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (ang. Green New Deal). Celem inicjatywy jest sprawienie, żeby akumulatory pracowały w cyklu odnawialnym, nie powodowały zanieczyszczeń środowiska i żeby wpisały się w chęć osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050. Szacuje się, że w 2030 roku Unia Europejska może wygenerować 17 procent globalnego popytu na baterie, a on sam wzrośnie 14-krotnie w stosunku do obecnego poziomu.

Pierwsza kluczowa informacja dotyczy śladu węglowego, tj. emisji dwutlenku węgla w cyklu produkcyjnym baterii. Jej podawanie miałoby być obowiązkowe od 1 lipca 2024 roku. Skończyłyby się zatem szacunki, bazowanie na starych informacjach, bo przed oczyma mielibyśmy dane świeże i z samego źródła.

> Nowy raport TU Eindhoven: Elektryki emitują ZNACZNIE mniej CO2, nawet po doliczeniu produkcji baterii

Od 1 stycznia 2027 roku producenci musieliby zamieszczać na opakowaniu informację o zawartości ołowiu, kobaltu, litu i niklu pochodzących z recyklingu. Po tym okresie komunikacji pojawiłyby się regulacje: od 1 stycznia 2030 roku baterie musiałyby zawierać z odzysku co najmniej 85 procent ołowiu, 12 procent kobaltu, 4 procent litu i niklu. W roku 2035 te wartości zostałyby podniesione.

Nowe przepisy miałyby nie tylko narzucać pewne procesy, ale też zachęcać do recyklingu. Powinny dzięki nim powstać ramy prawne ułatwiające inwestowanie w ponowne stosowanie raz „zużytych” substancji, ponieważ – znamienne zdanie:

(…) Baterie będą miały kluczowe znaczenie w elektryfikacji transportu drogowego, która znacznie zmniejszy emisje oraz zwiększy zarówno upowszechnienie pojazdów elektrycznych, jak i udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym UE (źródło).

W tej chwili na terenie Unii Europejskiej obowiązują regulacje dotyczące recyklingu baterii pochodzące z 2006 roku. O ile sprawdzają się one przy 12-woltowych akumulatorach ołowiowych, o tyle nie przystają do nagłego, wybuchowego wzrostu rynku ogniw Li-ion i ich odmian.

Zdjęcie otwierające: ilustracyjne, prototypowe ogniwa Solid Power ze stałym elektrolitem (c) Solid Power

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 2 głosów Średnia: 5]