Na grupie Kierowcy Samochodów Elektrycznych w Polsce pojawiło się zapytanie o tabliczkę, która pojawiła się w Olsztynie na ulicy Kościuszki, pod znakiem informującym o przebiegu buspasów. Pan Damian był ciekawy, czy taka tabliczka cokolwiek oznacza dla kierowców samochodów elektrycznych.

Tabliczka pod informacją o buspasie – pytamy u źródła

Napis na tabliczce jest następujący (źródło, zdjęcie w wyższej rozdzielczości od Pana Damiana):

TRAM BUS wyłącznie dla operatorów komunikacji miejskiej MPK, KDP, IREX.

Zadaliśmy pytania u samego źródła, w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ponieważ to ta instytucja odpowiada za drogi w mieście. Pytania były następujące:

Czy chodziło o zakazanie elektrykom wjazdy na buspas? A może o zastrzeżenie buspasów dla operatorów komunikacji miejskiej i dołączenie MPK i reszty?

Odpowiedział nam Pan Michał Koronowski:

Sygnalizacja świetlna kierująca ruchem na wydzielonych wspólnych pasach tramwajowo-autobusowych ściśle współpracuje z komputerami pokładowymi zainstalowanymi w pojazdach operatorów publicznego transportu zbiorowego. Urządzenia w pojazdach współpracując z sygnalizacja na skrzyżowaniu informują m.in. o kierunku jazdy pojazdu oraz opóźnieniu w stosunku do rozkładu jazdy. Dzięki tym informacjom praca sygnalizacji na skrzyżowaniu jest na bieżąco optymalizowana, tak aby umożliwić przejazd autobusu/tramwaju w odpowiednim kierunku w jak najkrótszym czasie.

Pojazd indywidualny czy to elektryczny, czy o napędzie tradycyjnym, nie komunikuje się ze sterownikiem sygnalizacji na skrzyżowaniu blokując tym samym ruch pojazdów transportu zbiorowego na wydzielonych pasach tramwajowo-autobusowych.

Na pozostałych wydzielonych pasach, po których kursują wyłącznie autobusy (tzw. buspasy), indywidualne pojazdy o napędzie elektrycznym mogą się poruszać nie wpływając na ruch pojazdów transportu zbiorowego.

Prawdę mówiąc nie do końca rozumiemy tę odpowiedź. Odczytujemy ją tak: Wolelibyśmy, żeby elektryki nie jeździły po buspasach TRAM BUS, bo trochę blokują komunikację miejską. Na pozostałych buspasach mogą.

Jest w tym logika. Ale czy kierowca elektryka musi respektować tę prośbę i wytyczne zapisane na tabliczce? Sięgnijmy do Ustawy o elektromobilności, która stanowi, co następuje:

5) po art. 148 dodaje się art. 148a i art. 148b w brzmieniu:
„Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.
2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

A zatem kierowca elektryka ma ustawowo zagwarantowany wjazd na buspasy, a samorząd może ograniczyć ten wjazd w tylko jeden sposób: podając minimalną liczbę osób podróżujących pojazdem elektrycznym. Musi za tym iść stosowna uchwała. Wszelkie pozostałe próby należy uznać za delikatne prośby skierowane do nabywców elektryków, które kierowcy mogą zgodnie z prawem puszczać mimo uszu.

I to nawet wtedy, gdy policja mówi, że w danym mieście Ustawa jeszcze nie obowiązuje 😉

Uwaga na tabliczkę „Nie dotyczy autobusów”!

Wiemy, że w Olsztynie są jeszcze inne miejsca, w których pojawia się nakaz zjazdu z buspasa z tabliczką „Nie dotyczy autobusów”. W tym przypadku kierowca elektryka – a także taksówki, tramwaju, motocykla czy roweru – ma obowiązek posłuchać się znaków, ponieważ zagwarantowany ustawowo wjazd na buspasy nie oznacza, że auta elektryczne automatycznie stają się autobusami.

Gdybyśmy mogli pomóc Wam w innych sprawach, piszcie śmiało na [email protected] . Będziemy działać.

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 0 głosów Średnia: 0]