Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że od października 2018 roku kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego i dowodu zawarcia polisy OC. Policjant podczas ewentualnej kontroli sprawdzi dokumenty online.

Od kiedy bez dowodu rejestracyjnego? Jaka jest podstawa prawna?

Kierowca nie musi mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC od 1 października 2018 roku. Podstawą prawną jest nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która została przyjęta przez Sejm 9 maja 2018 roku (do pobrania tutaj: Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym z 9.05.2018 FINAL – D20180957).

Z punktu widzenia kierowców najważniejszy jest artykuł 1, punkt 1, który brzmi:

  1. w art. 38:
    1. uchyla się pkt 2 i 3

W obowiązującej wersji ustawy – Prawo o ruchu drogowym (pobierz: Ustawa – Prawo o ruchu drogowym 2012 FINAL – D20121137Lj) artykuł 38 brzmi tak:

Art. 38. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

  1. (…)
  2. dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
  3. dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie;

Okres karencji od momentu przegłosowania nowelizacji (na górze) do momentu wejścia w życie przepisów to co najmniej trzy miesiące. Ustalono zatem, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2018 roku.

> Tak będzie wyglądał SEVI, polski samochód elektryczny. Cena? 45 tysięcy złotych

Dodajmy przy okazji, że kierowca nadal będzie musiał zarejestrować samochód i kupić na niego ubezpieczenie OC. Podczas kontroli jest też zobowiązany mieć przy sobie prawo jazdy.

|REKLAMA|
|/REKLAMA|

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 0 głosów Średnia: 0]